Stafmedewerker

Vacature werd geplaatst op 15 sep 2020
Stafmedewerker

Gemeente Merksplas zoekt

STAFMEDEWERKER BELEIDSONDERSTEUNING (A1a-A3a)

De gemeente Merksplas gaat op zoek naar een stafmedewerker, ter ondersteuning van het algemeen beleid, zowel ten aanzien van de burgemeester, het college als het managementteam.

Functie:

 • Je staat in voor het coördineren en/of mee opzetten van projecten en activiteiten m.b.t. het gemeentelijk beleid (visieontwikkeling, prospectie, programmering, promotie, opvolging van de programmering,…);
 • Je staat in voor de coördinatie en begeleiding van dienstoverschrijdende dossiers;
 • Je onderzoekt de subsidiemogelijkheden van de verschillende projecten en staat in voor de correcte afhandeling van deze dossiers;
 • Je adviseert het CBS en het MAT bij de opmaak van de beleidsdoelstellingen en de opmaak van de meerjarenplanning;
 • Je zorgt als een goed huisvader voor het beheer van de gemeentelijke eigendommen.

Profiel:

 • Je bent minimaal in het bezit van een masterdiploma;
 • Economische en financiële kennis en werkervaring zijn zeker een pluspunt;
 • Je kan goed analyseren en deze analyse vertalen in visie afgestemd op het beleid;
 • Je bent een gedreven coach die zijn medewerkers kan ondersteunen en begeleiden;
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en legt de nodige flexibiliteit aan de dag;
 • Je kan goed contacten leggen;
 • Je kan een degelijk dossier samenstellen

STAFMEDEWERKER OMGEVINGSVERGUNNINGEN (A1a-A3a)

De gemeente Merksplas gaat op zoek naar een nieuwe omgevingsambtenaar, die aan het hoofd staat van de dienst ruimtelijke ordening en milieu.

Functie:

 • Je geeft leiding aan de dienst Omgeving (ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting);
 • Je staat in voor de beleidsvoorbereiding en -rapportering van de afdeling, waarvoor je rechtstreeks rapporteert aan de algemeen directeur;
 • Je staat mee in voor de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen, het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en verkavelingsaanvragen,…
 • Je past de geldende wet- en regelgeving toe en integreert deze in de werking van de diensten
 • Je staat in voor de handhaving van de regels binnen ruimtelijke ordening, milieu, lokale economie en huisvesting;
 • Je maakt in samenspraak met het beleid een algemene visie voor ruimtelijke ordening voor de gemeente op;
 • Je formuleert adviezen bij de opmaak van planmatige instrumenten zoals structuurplannen, RUP’s,..;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van stedenbouwkundige verordeningen;
 • Je neemt een trekkende rol op in het voeren van een grond- en pandenbeleid;
 • Je werkt mee aan de opmaak van de beleidsdoelstellingen en jaarprogramma met betrekking tot huisvesting;
 • Je coördineert en implementeert het woonbeleidsplan;
 • Je staat in voor de organisatie van de GECORO;
 • Je zal als aan alle voorwaarden is voldaan worden aangesteld als gemeentelijk omgevingsvergunningenambtenaar.

Profiel:

 • Je bent minimaal in het bezit van een masterdiploma, waarbij je bij voorkeur met succes een opleiding met studiegebied ruimtelijke ordening en stedenbouw hebt afgerond; Kennis van GIS en relevante werkervaring zijn zeker een pluspunt;
 • Je kan goed analyseren en deze analyse vertalen in visie afgestemd op het beleid;
 • Je bent een gedreven coach die zijn medewerkers kan ondersteunen en begeleiden;
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en legt de nodige flexibiliteit aan de dag.

Aanbod:

 • Een uitdagende en gevarieerde voltijdse job in contractueel verband van bepaalde duur met mogelijkheid tot onbepaalde duur bij verlenging; 
 • Loonschaal (bruto basisjaarwedde: min. 38.040,85 (A1a) – max. 66.941,45 (A3a); 
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler; 
 • Goede en flexibele arbeidsvoorwaarden, glijdende werkuren;
 • Opleidingsmogelijkheden; 
 • Relevante ervaring in privésector of als zelfstandige kan tot 8 jaar meegenomen worden.

Meer informatie omtrent de arbeidsvoorwaarden kan je bekomen bij de personeelsdienst van de gemeente Merksplas chris.viskens@merksplas.be (014/63.94.62).

Voor meer informatie omtrent de functie-inhoud kan je terecht bij de algemeen directeur dries.couckhuyt@merksplas.be (014/63.94.10)

solliciteer voor deze job

Kandidaturen met CV, kopie van het diploma en recent uittreksel uit strafregister dienen toe te komen voor 19 oktober 2020 op volgend adres: College van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas. Vermeld duidelijk voor welke functie u solliciteert.

Deel deze job!
Bekijk ook ..