VERPLEEGKUNDIGE

Vacature werd geplaatst op 7 feb 2020
VERPLEEGKUNDIGE

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening. Daarvoor doet de organisatie een beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. Momenteel is het stadsbestuur op zoek naar een (m/v):

VERPLEEGKUNDIGE

niveau BV1–BV2–BV3 (bachelor)
niveau C3–C4 (gegradueerd)
Contract onbepaalde duur – 19/38° / 30,4/38°

Functie

De verpleegkundige creëert een zo comfortabel, huiselijk en aangenaam mogelijk verblijf opdat de bewoners zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en gestimuleerd worden in hun zelfredzaamheid. De verpleegkundige coördineert de verpleegkundige en verzorgende taken toegewezen onder zijn/haar bevoegdheid. Hij/zij verleent optimale en deskundige hulp, verpleging, verzorging, palliatieve zorg en stervensbegeleiding.

Profiel

Je beschikt over een diploma van gegradueerd verpleegkundige (vroegere gebrevetteerde), weddeschaal C3-C4 of een diploma van bachelor in de verpleegkunde (vroegere gegradueerde), weddeschaal BV1-BV2-BV3.

Aanbod

We bieden je een boeiende deeltijdse job (50% tot 80%) in contractueel dienstverband. Verloning volgens wettelijk barema, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, opbouw 2de pensioenpijler en fietsvergoeding. Ook heb je recht op 11% weddebijslag voor onregelmatige prestaties, vergoeding voor zaterdag/zondag/ nachtprestaties en haard- of standplaatsvergoeding naargelang de gezinssituatie. Alle relevante geldelijke anciënniteit wordt meegeteld en 10 jaar schaalanciënniteit.

Kandidaatstelling

Stel je uiterlijk op 27 februari 2020 kandidaat voor deze functie door je motivatiebrief, cv en een kopie van het vereiste diploma te mailen naar jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar: Dienst HRM, Vrijheid 149, 2320 Hoogstratensolliciteer voor deze job

Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden vind je op www.hoogstraten.be/vacatures.

Deel deze job!
Bekijk ook ..